Vart tog det goda omdömet vägen?

Jag är som bäst sysselsatt med att översätta fickutgåvan till DSM-5 till svenska. Som många antagligen har noterat blev det en allt mer intensiv diskussion kring innehållet när datumet närmade sig för att den amerikanska utgåvan skulle komma i maj i år. Ett av de teman som debatterades var konsekvenserna av att man tog bort […]

Läs mer →
Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik handlar om att särskilja, differentiera. Yrkespersonen måste vara uppmärksam på att diagnostik i grunden är en arbetsprocess som kräver stegvis fördjupning alltefter vad situationen påkallar. Differentialdiagnostik går ut på att man inledningsvis formulerar så många olika diagnostiska hypoteser som möjligt. Här kan DSM vara ett viktigt stöd. Arbetet inriktas sen på att utesluta den […]

Läs mer →