"Nyckeln till framgång ligger i att redan från början engagera patienten i ett samarbete."  

[Jörgen Herlofsons 'Synpunkter']

material

Empaticas kognitiv-relationella grupprogram – gruppstart hösten 2019

Vi planerar gruppstart för vårt kognitiv-relationella grupprogram inom kort och inviterar alla intresserade till en informationsträff på måndag 2 september kl 18.00-20.00. Plats är mottagningen på Skånegatan 97, ingång direkt från gatan. Vi har utformat programmet så att det är en generaliserbar metod för att understödja personlig förändring av mer genomgripande slag. Återkommande teman i […]

Läs mer →
kontakt

Verktygsdiagnostik versus klinisk diagnostik

All medicinsk diagnostik utgår från en klinisk situation där patienten beskriver sina besvär och läkaren följer upp med frågor och iakttagelser. Tecken och symtom på ohälsa uppmärksammas, och ganska snabbt brukar det under ett bedömningssamtal gå att ringa in ett begränsat antal tänkbara diagnoser. Sen är det dags att belägga och vederlägga hypoteser med hjälp […]

Läs mer →

DSM-5 på svenska

Den svenska utgåvan av fickhandboken Mini-D-5 där jag ansvarat för översättning och produktion är tillgänglig sedan hösten 2014. Den här formen av arbete är inget nytt för mig. Jag har varit delaktig i översättningarna alltsedan den första utgåvan kom på engelska 1980. De utgåvor det handlar om är DSM-III (på svenska 1984), DSM-III-R (på svenska […]

Läs mer →

Empaticas grundprogram – en hälsofrämjande process där medkänsla, livsstyrka och vägval får växa fram

Som jag nämnde i förra synpunktspalten skrev jag den nya boken MiniPsykiatri i anslutning till en serie utbildningar på olika ställen i landet riktade till personal och handläggare inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin. Boken MiniPsykiatri är tänkt att vara ett komplement till Empaticas grundläggande program som vuxit fram under ett antal år och som […]

Läs mer →