material

Empaticas kognitiv-relationella grupprogram – gruppstart hösten 2019

Vi planerar gruppstart för vårt kognitiv-relationella grupprogram inom kort och inviterar alla intresserade till en informationsträff på måndag 2 september kl 18.00-20.00. Plats är mottagningen på Skånegatan 97, ingång direkt från gatan.

Vi har utformat programmet så att det är en generaliserbar metod för att understödja personlig förändring av mer genomgripande slag. Återkommande teman i gruppen är hur vi har det i våra relationer, med vår självbild och med vår kontakt med meningsfullheter i vardagen. Grupprogrammet har undan för undan fått flera olika tillämpningsområden inom både arbetsliv och behandlingsverksamheter Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt.

Arbetet är inriktat på att inspirera deltagarna att ta tag i sitt liv, återfinna personliga värden, finna kraft att möta svårigheter och hitta nya perspektiv och nya lösningar på problem. Tonvikten är på själva förändringsprocessen. Metoden skiljer sig därför från många andra utvecklingsprogram som vanligen bygger på färdighetsträning med detaljerade övningsmoment och instruktioner. Det här programmet är motivationsinriktat, och vi betonar utvecklingen av deltagarnas egen förmåga att ta ansvar för sin hälsa, sitt välbefinnande och sitt sätt att leva i vardagen.

Första delen av den tid som gruppen pågår ägnas främst åt den egna berättelsen och den relation deltagaren har till sig själv. Vad har jag varit med om? Hur kunde det bli som det blev? Vilken del har jag haft i det hela? Vad är viktigt för mig? Hur vill jag vara som person? Vad behöver jag ta itu med för att kunna förändra det som behöver förändras? Dessa och liknande frågor får mycket utrymme.

Undan för undan introduceras olika väsentliga teman som fungerar som ved på brasan för samtal och reflektion. Uppmärksamheten förskjuts i och med det från relationen till sig själv till de relationer var och en har till omgivningen.

Gruppledaren är samtalsledare. Det här är inte gruppterapi, även om ett väl underbyggt grupprogram av det här slaget naturligtvis har terapeutiska effekter. Gruppledarens roll är främst att hålla dialogen mellan deltagarna levande, tillämpa ett sokratiskt utforskande förhållningssätt och i övrigt följa manualens anvisningar för att tillföra material till samtalen.

För mer information kontakta Jörgen Herlofson via j.herlofson@gmail.com eller sms till telefon 0707-55 58 30 så ringer jag upp.

Stängt för kommentarer