DSM-5 Självskattning av aktuella symtom

Gratismaterial

DSM-5 Självskattning av aktuella symtom
-> Grundformulär | DSM-5 (Gratis via Pilgrim Press)
-> Instruktioner | DSM-5 (Gratis via Pilgrim Press)

”DSM-5 Självskattning av aktuella symtom” är ett instrument som ger ett själv- eller informantskattat mått på förekomst av symtom inom 13 domäner för psykisk ohälsa som har betydelse vid psykiatrisk diagnostik.