Landstinget i Västmanland

2005 Mindfulnessbaserat och kognitivt förhållningssätt, 3 dagars introduktion till KBT, 5 dagar teori och metodik, 6 tillfällen handledning

2007 Mindfulnessbaserat och kognitivt förhållningssätt, 3 dagars introduktion till KBT, 5 dagar teori och metodik, 6 tillfällen handledning

2008 Cognitive Relational Group Program, gruppledarutbildning, 12 dagar teori och metodik samt 8 tillfällen handledning på videoinspelat eget arbete med grupp

2008 Mindfulnessbaserat och kognitivt förhållningssätt, 3 dagars introduktion till KBT, 5 dagar teori och metodik, 6 tillfällen handledning

2009 Mindfulnessbaserat och kognitivt förhållningssätt, 3 dagars introduktion till KBT, 5 dagar teori och metodik, 6 tillfällen handledning

2009 Cognitive Relational Group Program, gruppledarutbildning, 12 dagar teori och metodik samt 8 tillfällen handledning på videoinspelat eget arbete med grupp