Samordningsförbundet Samspelet i Karlstad

2011 Kunskapsutveckling om rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och funktionshinder (KUR), Heldagsföreläsning, Grundläggande orientering kring olika typer av psykiatrisk problematik som för varje diagnos eller område inkluderar en översikt, beskrivning av den kliniska bilden, samt tankar kring hur man på bästa sätt kan möta och stötta personen med problematiken ifråga.

2011 Kunskapsutveckling om rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och funktionshinder (KUR), Ett kognitivt och relationellt förhållningssätt. Processutbildning bestående av 8 halvdagar varannan vecka i grupper om 10-12 deltagare i varje grupp

2012 Kunskapsutveckling om rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och funktionshinder (KUR), Heldagsföreläsning, Grundläggande orientering kring olika typer av psykiatrisk problematik som för varje diagnos eller område inkluderar en översikt, beskrivning av den kliniska bilden, samt tankar kring hur man på bästa sätt kan möta och stötta personen med problematiken ifråga.