Stockholms läns landsting

2007–2008 Cognitive Relational Group Program, gruppledarutbildning, 12 dagar teori och metodik samt 8 tillfällen handledning på videoinspelat eget arbete med grupp