KUR | Kunskapsutveckling om rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och funktionshinder

KUR

– Ett kognitivt och relationellt förhållningssätt

Beskrivning av upplägg och innehåll
Tillsammans med Samordningsförbundet Samspelet i Karlstad har vi utvecklat koncept som har använts av flera samordningsförbund där medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen och Landstinget utbildas med följande syften:

  • Få teoretisk kunskap och praktiska redskap att stödja personer med psykisk ohälsa och utanförskap att öka sin delaktighet i rehabiliteringen och att själva styra sin process mot en psykisk hälsa och deltagande i arbetslivet.
  • Ökad förståelse för sig själv som ett verktyg i samtalet med avseende på sina egna reaktionsmönster och hur det påverkar uppbyggnaden av ett samtal och en allians med klienten
  • Minskad stress för medarbetaren.

Upplägget kan beskrivas som ett studiecirkelformat där teori, inläsningsuppgifter och upplevelsebaserade hemuppgifter i arbetsvardagen kombineras. Gruppen om högst 12 personer träffas en halvdag varannan vecka sammanlagt åtta tillfällen. En heldagsföreläsning om psykiatriska diagnoser samt boken MiniPsykiatri av Jörgen Herlofson har också ingått. Kurslitteraturen är ett originalmaterial skrivet av Jörgen Herlofson.