Arkiv | Jörgen
kontakt

Verktygsdiagnostik versus klinisk diagnostik

All medicinsk diagnostik utgår från en klinisk situation där patienten beskriver sina besvär och läkaren följer upp med frågor och iakttagelser. Tecken och symtom på ohälsa uppmärksammas, och ganska snabbt brukar det under ett bedömningssamtal gå att ringa in ett begränsat antal tänkbara diagnoser. Sen är det dags att belägga och vederlägga hypoteser med hjälp […]

Läs mer →

DSM-5 på svenska

Jag håller som bäst på med översättningen av DSM-systemets fickhandbok Mini-D-5 till svenska. Min förhoppning är att den kommer att vara klar och publicerad i september 2014. Den här formen av arbete är inget nytt för mig. Jag har varit delaktig i översättningarna alltsedan den första utgåvan kom på engelska 1980. De utgåvor det handlar […]

Läs mer →

Vart tog det goda omdömet vägen?

Jag är som bäst sysselsatt med att översätta fickutgåvan till DSM-5 till svenska. Som många antagligen har noterat blev det en allt mer intensiv diskussion kring innehållet när datumet närmade sig för att den amerikanska utgåvan skulle komma i maj i år. Ett av de teman som debatterades var konsekvenserna av att man tog bort […]

Läs mer →