"Nyckeln till framgång ligger i att redan från början engagera patienten i ett samarbete."  

[Jörgen Herlofsons 'Synpunkter']

kontakt

Verktygsdiagnostik versus klinisk diagnostik

All medicinsk diagnostik utgår från en klinisk situation där patienten beskriver sina besvär och läkaren följer upp med frågor och iakttagelser. Tecken och symtom på ohälsa uppmärksammas, och ganska snabbt brukar det under ett bedömningssamtal gå att ringa in ett begränsat antal tänkbara diagnoser. Sen är det dags att belägga och vederlägga hypoteser med hjälp […]

Läs mer →

DSM-5 på svenska

Jag håller som bäst på med översättningen av DSM-systemets fickhandbok Mini-D-5 till svenska. Min förhoppning är att den kommer att vara klar och publicerad i september 2014. Den här formen av arbete är inget nytt för mig. Jag har varit delaktig i översättningarna alltsedan den första utgåvan kom på engelska 1980. De utgåvor det handlar […]

Läs mer →

Empaticas grundprogram – en hälsofrämjande process där medkänsla, livsstyrka och vägval får växa fram

Som jag nämnde i förra synpunktspalten skrev jag den nya boken MiniPsykiatri i anslutning till en serie utbildningar på olika ställen i landet riktade till personal och handläggare inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin. Boken MiniPsykiatri är tänkt att vara ett komplement till Empaticas grundläggande program som vuxit fram under ett antal år och som […]

Läs mer →